Njoftim nga KQZ-ja për pagesën e stafit që janë angazhuar në zgjedhjet e 2017-s


07/12/2018

Pra, transferimi i mjeteve është bërë në llogaritë aktive 647 personave, të cilët kanë qenë të angazhuar në zgjedhje si: Komisionerë, Personeli për Raportimin e Rezultateve Preliminare (K-Vote); dhe në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve.

Duke pasur parasysh se zgjedhjet lokale janë mbajtur në fund të vitit të kaluar, disa pagesa për trupat zgjedhore nuk ishte e mundur të realizoheshin brenda vitit 2017. 

Te fundit nga kategoria


Kthehu lart