Peshkopi Pimen dëshmon për 27 prillin


13/12/2018

Në seancën e sotme duhet që të dëshmojnë edhe Ivona Opetçeska-Tatarçeska, Metodija Ilievski dhe Tomisllav Jovanovski, të gjithë të propozuar nga i akuzuari Ilievski.

Sot duhet që të dëshmonte edhe Sotir Kostov, i cili mungon për shkaqe shëndetësore dhe avokati i Ilievskit,  Sashko Dukovski e ka tërhequr dëshmitarin.

Te fundit nga kategoria


Kthehu lart